Posts
 • 💡 سرپرست جدید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب شد: «ستاری» رفت، «دهقانی» آمد
  پس از انتشار اخباری پیرامون استعفای سورنا ستاری، سرانجام رئیس جمهور با حکمی، دهقانی را جایگزین ستاری کرد.
  📰 https://zaya.io/s6nep

  👨‍💻 با ما به روز باشید
  @itatir
  💡 سرپرست جدید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب شد: «ستاری» رفت، «دهقانی» آمد پس از انتشار اخباری پیرامون استعفای سورنا ستاری، سرانجام رئیس جمهور با حکمی، دهقانی را جایگزین ستاری کرد. 📰 https://zaya.io/s6nep 👨‍💻 با ما به روز باشید @itatir
  0 Comments 0 Shares
 • ویدیو سخنرانی #سورنا_ستاری در جمع فارغ التحصیلان #دانشگاه_صنعتی_شریف.
  @skhanzadeh_ir
  فناوری برای بشریت
  ویدیو سخنرانی #سورنا_ستاری در جمع فارغ التحصیلان #دانشگاه_صنعتی_شریف. @skhanzadeh_ir فناوری برای بشریت
  4 0 Comments 1 Shares
 • 💡 <b>گزینه‌های پیشنهادی معاون علمی و فناوری به رئیس جمهور معرفی شدند</b>

  بیش از ۱۸۰ نفر از فعالان زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری، سورنا ستاری، محمدصادق ...


  📰 http://u.subz.ir/doz

  👨‍💻 با ما به روز باشید
  @itatir
  💡 <b>گزینه‌های پیشنهادی معاون علمی و فناوری به رئیس جمهور معرفی شدند</b> بیش از ۱۸۰ نفر از فعالان زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری، سورنا ستاری، محمدصادق ... 📰 http://u.subz.ir/doz 👨‍💻 با ما به روز باشید @itatir
  0 Comments 0 Shares
 • 💡 سرپرست جدید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب شد: «ستاری» رفت، «دهقانی» آمد
  پس از انتشار اخباری پیرامون استعفای سورنا ستاری، سرانجام رئیس جمهور با حکمی، دهقانی را جایگزین ستاری کرد.
  📰 https://zaya.io/s6nep

  👨‍💻 با ما به روز باشید
  @itatir
  💡 سرپرست جدید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب شد: «ستاری» رفت، «دهقانی» آمد پس از انتشار اخباری پیرامون استعفای سورنا ستاری، سرانجام رئیس جمهور با حکمی، دهقانی را جایگزین ستاری کرد. 📰 https://zaya.io/s6nep 👨‍💻 با ما به روز باشید @itatir
  0 Comments 0 Shares
 • ویدیو سخنرانی #سورنا_ستاری در جمع فارغ التحصیلان #دانشگاه_صنعتی_شریف.
  @skhanzadeh_ir
  فناوری برای بشریت
  ویدیو سخنرانی #سورنا_ستاری در جمع فارغ التحصیلان #دانشگاه_صنعتی_شریف. @skhanzadeh_ir فناوری برای بشریت
  4 0 Comments 1 Shares
 • 💡 <b>گزینه‌های پیشنهادی معاون علمی و فناوری به رئیس جمهور معرفی شدند</b>

  بیش از ۱۸۰ نفر از فعالان زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری، سورنا ستاری، محمدصادق ...


  📰 http://u.subz.ir/doz

  👨‍💻 با ما به روز باشید
  @itatir
  💡 <b>گزینه‌های پیشنهادی معاون علمی و فناوری به رئیس جمهور معرفی شدند</b> بیش از ۱۸۰ نفر از فعالان زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری، سورنا ستاری، محمدصادق ... 📰 http://u.subz.ir/doz 👨‍💻 با ما به روز باشید @itatir
  0 Comments 0 Shares

No results to show

No results to show

No results to show

No results to show

No results to show