💡 <b>معرفی افزونه جستجوگرهای پرکاربرد ایرانی</b>

این نوشتار را به معرفی افزونه ای دیگر برای مرورگر/بروزر گوگل کروم اختصاص داده ام. شما توسط این افزونه می توانید در یک پنجره و یک فرم به پرکاربرد ترین جستجوگر های ایرانی دسترسی پیدا کنید بدون اینکه نیاز داشته باشید آن را صفحه خانگی خود کنید یا افزونه اضافی تری نصب کنید. در این […]

📰 https://u.subz.ir/OnS

🔹 @skhanzadeh_ir
💡 <b>معرفی افزونه جستجوگرهای پرکاربرد ایرانی</b> این نوشتار را به معرفی افزونه ای دیگر برای مرورگر/بروزر گوگل کروم اختصاص داده ام. شما توسط این افزونه می توانید در یک پنجره و یک فرم به پرکاربرد ترین جستجوگر های ایرانی دسترسی پیدا کنید بدون اینکه نیاز داشته باشید آن را صفحه خانگی خود کنید یا افزونه اضافی تری نصب کنید. در این […] 📰 https://u.subz.ir/OnS 🔹 @skhanzadeh_ir
0 Comments 0 Shares