💡 <b>گزینه‌های پیشنهادی معاون علمی و فناوری به رئیس جمهور معرفی شدند</b>

بیش از ۱۸۰ نفر از فعالان زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری، سورنا ستاری، محمدصادق ...


📰 http://u.subz.ir/doz

👨‍💻 با ما به روز باشید
@itatir
💡 <b>گزینه‌های پیشنهادی معاون علمی و فناوری به رئیس جمهور معرفی شدند</b> بیش از ۱۸۰ نفر از فعالان زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری، سورنا ستاری، محمدصادق ... 📰 http://u.subz.ir/doz 👨‍💻 با ما به روز باشید @itatir
0 Comments 0 Shares