سلام دوستان گرامی
میخوام یک پویش تشکیل بدم و امیدوارم مورد پسند واقع بشه.
دو هشتگ با تیتر های #اندروید_مقاومت #اندروید_ایرانی
در این پویش شما بهترین برنامه های اندرویدی مربوط به ایران و جوانان مقاومت و اسلامی رو منتشر کنی
چرا اندروید مقاومت؟ جوانان عضو جبهه مقاومت نیز در گوشه گوشه جهان در حال فعالیت هستند اونها نیزمانندمادرحال تلاش برای پیشرفت در برابر سلطه های فرهنگی و اقتصادی و ضربه زدن به استقلال وهویت هستند.قرار هست در این پویش انگیزه ای باشیم برای جوانان کشور های خودمون و جوانان جهان‌وطن مانند لبنان سوریه و ...
با نشر و دعوت دوستان خود یا معرفی برنامه ها و نرم افزار ها و سکوهای خودتون کمک کنید این دو هشتگ پیشرفت کنه
در ویک هد و ویراستی و غدیرنا این پویش شکل گرفته و چراغ اول هم روشن کردم
@skhanzadeh_ir
فناوری برای بشریت
سلام دوستان گرامی میخوام یک پویش تشکیل بدم و امیدوارم مورد پسند واقع بشه. دو هشتگ با تیتر های #اندروید_مقاومت #اندروید_ایرانی در این پویش شما بهترین برنامه های اندرویدی مربوط به ایران و جوانان مقاومت و اسلامی رو منتشر کنی چرا اندروید مقاومت؟ جوانان عضو جبهه مقاومت نیز در گوشه گوشه جهان در حال فعالیت هستند اونها نیزمانندمادرحال تلاش برای پیشرفت در برابر سلطه های فرهنگی و اقتصادی و ضربه زدن به استقلال وهویت هستند.قرار هست در این پویش انگیزه ای باشیم برای جوانان کشور های خودمون و جوانان جهان‌وطن مانند لبنان سوریه و ... با نشر و دعوت دوستان خود یا معرفی برنامه ها و نرم افزار ها و سکوهای خودتون کمک کنید این دو هشتگ پیشرفت کنه در ویک هد و ویراستی و غدیرنا این پویش شکل گرفته و چراغ اول هم روشن کردم @skhanzadeh_ir فناوری برای بشریت
1
0 Comments 1 Shares