مشکل عدم دسترسی به سایت های vote.subz.ir و mzbn.ir و سایر سایت های با آی پی های مشترک و ربات های(نظرسنجی، گروهگردان و...) که روی آن قرار داشتند برطرف شد.
مشکل عدم دسترسی به سایت های vote.subz.ir و mzbn.ir و سایر سایت های با آی پی های مشترک و ربات های(نظرسنجی، گروهگردان و...) که روی آن قرار داشتند برطرف شد.
0 Comments 0 Shares