💡 سرپرست جدید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب شد: «ستاری» رفت، «دهقانی» آمد
پس از انتشار اخباری پیرامون استعفای سورنا ستاری، سرانجام رئیس جمهور با حکمی، دهقانی را جایگزین ستاری کرد.
📰 https://zaya.io/s6nep

👨‍💻 با ما به روز باشید
@itatir
💡 سرپرست جدید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب شد: «ستاری» رفت، «دهقانی» آمد پس از انتشار اخباری پیرامون استعفای سورنا ستاری، سرانجام رئیس جمهور با حکمی، دهقانی را جایگزین ستاری کرد. 📰 https://zaya.io/s6nep 👨‍💻 با ما به روز باشید @itatir
0 Comments 0 Shares