حدود ساعت ۱۸:۴۰ دقیقه عصر جمعه (ششم خرداد ماه) طی درگیری شکارچیان با محیطبانان و نیروهای مردمی و همیاران افتخاری محیط زیست این شهرستان در منطقه پناهگاه حیات وحش دره باغ شهرستان بوانات یکی از محیط بانان به شهادت رسید. متاسفانه در این حادثه #محیطبان محمد فرهمند در اثر تیراندازی شکارچیان به شهادت رسید و از دو تن همیار محیط زیست که زیرمجموعه نیروهای مردمی محسوب می شدند، یک تن به نام رضا بهرام‌پور به مقام شهادت نائل و همیار دیگر #محیط_زیست به نام علی اسدی نیز به شدت مجروح شد
@skhanzadeh_ir
فناوری برای بشریت
حدود ساعت ۱۸:۴۰ دقیقه عصر جمعه (ششم خرداد ماه) طی درگیری شکارچیان با محیطبانان و نیروهای مردمی و همیاران افتخاری محیط زیست این شهرستان در منطقه پناهگاه حیات وحش دره باغ شهرستان بوانات یکی از محیط بانان به شهادت رسید. متاسفانه در این حادثه #محیطبان محمد فرهمند در اثر تیراندازی شکارچیان به شهادت رسید و از دو تن همیار محیط زیست که زیرمجموعه نیروهای مردمی محسوب می شدند، یک تن به نام رضا بهرام‌پور به مقام شهادت نائل و همیار دیگر #محیط_زیست به نام علی اسدی نیز به شدت مجروح شد @skhanzadeh_ir فناوری برای بشریت
0 Comments 0 Shares