ویدیو سخنرانی #سورنا_ستاری در جمع فارغ التحصیلان #دانشگاه_صنعتی_شریف.
@skhanzadeh_ir
فناوری برای بشریت
ویدیو سخنرانی #سورنا_ستاری در جمع فارغ التحصیلان #دانشگاه_صنعتی_شریف. @skhanzadeh_ir فناوری برای بشریت
4 0 Comments 1 Shares