صفحه رسمی سایت صائب خانزاده موسس سایت subz.ir
Social Links
Recent Updates
 • 💡 اینستاگرام باعث بازنشستگی لنزور شد؟
  جبهه

  اینستاگرام باعث بازنشستگی لنزور شد؟ جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی با نقل از روشنگری باور دارد که وضعیت پایانی لنزور به دلیل عدم بستن راه کشور برای اینستاگرام است. با صراحت و احترام می گویم که این از عدم دانش این مجموعه نسبت به این حرفه است. علت پایان کار لنزور را باید با […]

  📺 http://u.subz.ir/bxd

  🔹 @skhanzadeh_ir
  💡 اینستاگرام باعث بازنشستگی لنزور شد؟ جبهه اینستاگرام باعث بازنشستگی لنزور شد؟ جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی با نقل از روشنگری باور دارد که وضعیت پایانی لنزور به دلیل عدم بستن راه کشور برای اینستاگرام است. با صراحت و احترام می گویم که این از عدم دانش این مجموعه نسبت به این حرفه است. علت پایان کار لنزور را باید با […] 📺 http://u.subz.ir/bxd 🔹 @skhanzadeh_ir
  0 Comments 0 Shares
More Stories