قناة لنشر أهم أخبار يمن کانالی برای نشر اخبار مهم یمن هذه القناة مدعومة بروبوت @farogirbot شبكة المسيرة الإعلامية، شبكة يمنية متنوعة تسعى لنشر الوعي وقيم الحق والعدالة بين مختلف شرائح المجتمعات العربية والإسلامية من منطلق الثقافة القرآنية، وتعطي الأولوية للقضية الفلسطينية، وتعمل على نصرة قضايا المستضعفين، ومواجهة تزييف وسائل إعلام قوى الاستكبار وكشف مؤامرتها بمصداقية ومهنية وبطرق إبداعية.
Social Links
Recent Updates
 • 💡 Iraq Backs Syria’s Return to Arab League: Foreign Minister

  🌏 پارسی/Persian:
  💡 وزیر امور خارجه: عراق از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب حمایت می کند
  📰 https://zaya.io/72vlv

  ‏🇾🇪 أهم أخبار يمن
  🔴 @almasirah.yemen
  https://gap.im/almasirah.yemen
  🕊️ https://www.ghadiruna.com/pages/almasirah.yemen
  💡 Iraq Backs Syria’s Return to Arab League: Foreign Minister 🌏 پارسی/Persian: 💡 وزیر امور خارجه: عراق از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب حمایت می کند 📰 https://zaya.io/72vlv ‏🇾🇪 أهم أخبار يمن 🔴 @almasirah.yemen ⚫ https://gap.im/almasirah.yemen 🕊️ https://www.ghadiruna.com/pages/almasirah.yemen
  0 Comments 0 Shares
 • 💡 Thousands Take to Streets in North Germany Demanding Launch of Nord Stream 2

  🌏 پارسی/Persian:
  💡 هزاران نفر در شمال آلمان به خیابان ها آمدند و خواستار راه اندازی نورد استریم 2 شدند.
  📰 https://zaya.io/vlfqq

  ‏🇾🇪 أهم أخبار يمن
  🔴 @almasirah.yemen
  https://gap.im/almasirah.yemen
  🕊️ https://www.ghadiruna.com/pages/almasirah.yemen
  💡 Thousands Take to Streets in North Germany Demanding Launch of Nord Stream 2 🌏 پارسی/Persian: 💡 هزاران نفر در شمال آلمان به خیابان ها آمدند و خواستار راه اندازی نورد استریم 2 شدند. 📰 https://zaya.io/vlfqq ‏🇾🇪 أهم أخبار يمن 🔴 @almasirah.yemen ⚫ https://gap.im/almasirah.yemen 🕊️ https://www.ghadiruna.com/pages/almasirah.yemen
  0 Comments 0 Shares
 • 💡 Munasaha Centers in UAE a Backdoor Way to Silence Prisoners of Conscience

  🌏 پارسی/Persian:
  💡 مراکز موناساها در امارات متحده عربی راهی در پشتی برای ساکت کردن زندانیان عقیدتی
  📰 https://zaya.io/wvwnx

  ‏🇾🇪 أهم أخبار يمن
  🔴 @almasirah.yemen
  https://gap.im/almasirah.yemen
  🕊️ https://www.ghadiruna.com/pages/almasirah.yemen
  💡 Munasaha Centers in UAE a Backdoor Way to Silence Prisoners of Conscience 🌏 پارسی/Persian: 💡 مراکز موناساها در امارات متحده عربی راهی در پشتی برای ساکت کردن زندانیان عقیدتی 📰 https://zaya.io/wvwnx ‏🇾🇪 أهم أخبار يمن 🔴 @almasirah.yemen ⚫ https://gap.im/almasirah.yemen 🕊️ https://www.ghadiruna.com/pages/almasirah.yemen
  0 Comments 0 Shares
 • 💡 Sana’a Has Proven US-Saudi Aggression Wrong We are State Not Militia

  🌏 پارسی/Persian:
  💡 صنعا ثابت کرده است که تجاوز آمریکا و عربستان اشتباه است ما دولتی هستیم نه شبه نظامی
  📰 https://zaya.io/0w8k6

  ‏🇾🇪 أهم أخبار يمن
  🔴 @almasirah.yemen
  https://gap.im/almasirah.yemen
  🕊️ https://www.ghadiruna.com/pages/almasirah.yemen
  💡 Sana’a Has Proven US-Saudi Aggression Wrong We are State Not Militia 🌏 پارسی/Persian: 💡 صنعا ثابت کرده است که تجاوز آمریکا و عربستان اشتباه است ما دولتی هستیم نه شبه نظامی 📰 https://zaya.io/0w8k6 ‏🇾🇪 أهم أخبار يمن 🔴 @almasirah.yemen ⚫ https://gap.im/almasirah.yemen 🕊️ https://www.ghadiruna.com/pages/almasirah.yemen
  0 Comments 0 Shares
 • 💡 30 Palestinian Prisoners Go on Hunger Strike Against Israeli Policy

  🌏 پارسی/Persian:
  💡 30 زندانی فلسطینی علیه سیاست اسرائیل دست به اعتصاب غذا زدند.
  📰 https://zaya.io/2mlsz

  ‏🇾🇪 أهم أخبار يمن
  🔴 @almasirah.yemen
  https://gap.im/almasirah.yemen
  🕊️ https://www.ghadiruna.com/pages/almasirah.yemen
  💡 30 Palestinian Prisoners Go on Hunger Strike Against Israeli Policy 🌏 پارسی/Persian: 💡 30 زندانی فلسطینی علیه سیاست اسرائیل دست به اعتصاب غذا زدند. 📰 https://zaya.io/2mlsz ‏🇾🇪 أهم أخبار يمن 🔴 @almasirah.yemen ⚫ https://gap.im/almasirah.yemen 🕊️ https://www.ghadiruna.com/pages/almasirah.yemen
  0 Comments 0 Shares
 • 💡 President Mashat Calls on Saudi led Aggression to Stop Aggression Lift Siege End Occupation

  🌏 پارسی/Persian:
  💡 رئیس جمهور مشات از تجاوز به رهبری عربستان خواست تا تجاوز را متوقف کند رفع محاصره پایان دادن به اشغال
  📰 https://zaya.io/jgnqc

  ‏🇾🇪 أهم أخبار يمن
  🔴 @almasirah.yemen
  https://gap.im/almasirah.yemen
  🕊️ https://www.ghadiruna.com/pages/almasirah.yemen
  💡 President Mashat Calls on Saudi led Aggression to Stop Aggression Lift Siege End Occupation 🌏 پارسی/Persian: 💡 رئیس جمهور مشات از تجاوز به رهبری عربستان خواست تا تجاوز را متوقف کند رفع محاصره پایان دادن به اشغال 📰 https://zaya.io/jgnqc ‏🇾🇪 أهم أخبار يمن 🔴 @almasirah.yemen ⚫ https://gap.im/almasirah.yemen 🕊️ https://www.ghadiruna.com/pages/almasirah.yemen
  0 Comments 0 Shares
 • 💡 President Mashat Calls on Saudi led Aggression to Pay Salaries Move on Prisoners Exchange

  🌏 پارسی/Persian:
  💡 رئیس جمهور مشات از تجاوز به رهبری عربستان سعودی برای پرداخت حقوق در تبادل زندانیان خواست
  📰 https://zaya.io/1ay5k

  ‏🇾🇪 أهم أخبار يمن
  🔴 @almasirah.yemen
  https://gap.im/almasirah.yemen
  🕊️ https://www.ghadiruna.com/pages/almasirah.yemen
  💡 President Mashat Calls on Saudi led Aggression to Pay Salaries Move on Prisoners Exchange 🌏 پارسی/Persian: 💡 رئیس جمهور مشات از تجاوز به رهبری عربستان سعودی برای پرداخت حقوق در تبادل زندانیان خواست 📰 https://zaya.io/1ay5k ‏🇾🇪 أهم أخبار يمن 🔴 @almasirah.yemen ⚫ https://gap.im/almasirah.yemen 🕊️ https://www.ghadiruna.com/pages/almasirah.yemen
  0 Comments 0 Shares
 • 💡 Alejri: US Worries from Iran’s Adherence to Palestinian Cause, Not for Human Rights

  🌏 پارسی/Persian:
  💡 الجری: نگرانی آمریکا از پایبندی ایران به آرمان فلسطین نه برای حقوق بشر
  📰 https://zaya.io/2v7x0

  ‏🇾🇪 أهم أخبار يمن
  🔴 @almasirah.yemen
  https://gap.im/almasirah.yemen
  🕊️ https://www.ghadiruna.com/pages/almasirah.yemen
  💡 Alejri: US Worries from Iran’s Adherence to Palestinian Cause, Not for Human Rights 🌏 پارسی/Persian: 💡 الجری: نگرانی آمریکا از پایبندی ایران به آرمان فلسطین نه برای حقوق بشر 📰 https://zaya.io/2v7x0 ‏🇾🇪 أهم أخبار يمن 🔴 @almasirah.yemen ⚫ https://gap.im/almasirah.yemen 🕊️ https://www.ghadiruna.com/pages/almasirah.yemen
  0 Comments 0 Shares
 • 💡 Seven US-Saudi Warplanes Violate Stockholm Agreement in Hodeidah

  🌏 پارسی/Persian:
  💡 هفت هواپیمای جنگی آمریکا و عربستان در حدیده توافق استکهلم را نقض کردند
  📰 https://zaya.io/fpwnd

  ‏🇾🇪 أهم أخبار يمن
  🔴 @almasirah.yemen
  https://gap.im/almasirah.yemen
  🕊️ https://www.ghadiruna.com/pages/almasirah.yemen
  💡 Seven US-Saudi Warplanes Violate Stockholm Agreement in Hodeidah 🌏 پارسی/Persian: 💡 هفت هواپیمای جنگی آمریکا و عربستان در حدیده توافق استکهلم را نقض کردند 📰 https://zaya.io/fpwnd ‏🇾🇪 أهم أخبار يمن 🔴 @almasirah.yemen ⚫ https://gap.im/almasirah.yemen 🕊️ https://www.ghadiruna.com/pages/almasirah.yemen
  0 Comments 0 Shares
 • 💡 China to BRICS: Resist Decoupling in Face of Unilateral Hegemony

  🌏 پارسی/Persian:
  💡 چین به بریکس: در برابر هژمونی یکجانبه در برابر جدایی مقاومت کنید
  📰 https://zaya.io/p1krn

  ‏🇾🇪 أهم أخبار يمن
  🔴 @almasirah.yemen
  https://gap.im/almasirah.yemen
  🕊️ https://www.ghadiruna.com/pages/almasirah.yemen
  💡 China to BRICS: Resist Decoupling in Face of Unilateral Hegemony 🌏 پارسی/Persian: 💡 چین به بریکس: در برابر هژمونی یکجانبه در برابر جدایی مقاومت کنید 📰 https://zaya.io/p1krn ‏🇾🇪 أهم أخبار يمن 🔴 @almasirah.yemen ⚫ https://gap.im/almasirah.yemen 🕊️ https://www.ghadiruna.com/pages/almasirah.yemen
  0 Comments 0 Shares
More Stories